top of page

『香港寬頻』︱【一年合約】x 【NETFLIX 】x【800M光纖計劃】

【寬頻報價/PriceQuote】 為你搜羅最新優惠資訊 香港寬頻推出的一年合約光纖寬頻計劃,現在只須1次性繳交$2000費用,便可享有12個月800M光纖入屋寬頻,仲可以免費包埋Netflix比你睇,適合經常搬屋或來港短期工作人士申請。 『 NETFLIX + 香港寬頻12個月合約 』 一次性預繳 ﹩2000 包一年800M光纖無限上網 包一年Netflix 服務 免安裝費 +$48 包一個Wifi 6路由器 及 家居電話組合 ☎️聯絡銷售員申請 / 查詢覆蓋 > 按此 ✏️ 留低聯絡資料 , 銷售員會稍後時間聯絡你 > 按此 (優惠受條款及細則約束) (優惠受安裝地址而有所不同)(此為新安裝或指定寛頻用户轉台優惠)(優惠受指定優惠期限所約束)(資料只供參考,實際收費及優惠由供應商決定)

『香港寬頻』︱【一年合約】x 【NETFLIX 】x【800M光纖計劃】
bottom of page