top of page

『香港寬頻』︱【一年合約】x 【NETFLIX 】x【800M光纖計劃】


【寬頻報價/PriceQuote】

為你搜羅最新優惠資訊


香港寬頻推出的一年合約光纖寬頻計劃,現在只須1次性繳交$2000費用,便可享有12個月800M光纖入屋寬頻,仲可以免費包埋Netflix比你睇,適合經常搬屋或來港短期工作人士申請。


NETFLIX + 香港寬頻12個月合約


一次性預繳 ﹩2000

包一年800M光纖無限上網
包一年Netflix 服務
免安裝費
+$48 包一個Wifi 6路由器 及 家居電話組合

☎️聯絡銷售員申請 / 查詢覆蓋按此

✏️留低聯絡資料,銷售員會稍後時間聯絡你按此
(優惠受條款及細則約束) (優惠受安裝地址而有所不同)(此為新安裝或指定寛頻用户轉台優惠)(優惠受指定優惠期限所約束)(資料只供參考,實際收費及優惠由供應商決定)

댓글


bottom of page