Hello,

We Do

Broadband/Mobile

Price Quote 

129145706_196241798765082_28149529148723

  寬頻報價... 

Price.Quote

使命

PCCW, HKBN, HGC, I-Cable 專業街站銷售員聯絡你提供至抵寬頻報價以及家居電話,收費電視報價.

幫你尋找公屋, 居屋, 私人大廈, 私人屋苑, 村屋, 唐樓光纖寬頻覆蓋

専業銷售員上門登記並為你安排安裝師傅特快安裝光纎寬頻服務

Smartone, CSL, 3HK, 中國移動 專業銷售員聯絡你提供至抵手機上台報價

簡單快捷, 足不出戶, 一個電話就可以安排安裝寬頻上網/手機上台服務

5月2021年寬頻1000M比較

電訊盈科/香港寬頻/HGC環電/有線寬頻

商業寬頻 覆蓋查詢 / 報價
商業大廈/工廠大廈/商業中心/工商中心

網上行

香港寬頻

HGC寬頻

有線寬頻

☆提供PCCW, HKBN, HGC, I-Cable寬頻優惠分享

☆為你查詢公屋/居屋/私樓/唐樓/村屋光纖寬頻覆蓋
☆各大電訊商光纖寬頻價錢比較
☆專業銷售員為你介紹至抵寬頻報價
☆專業銷售員上門為你登記服務

CSL

3香港

Smartone

中國移動

☆提供CSL/Smartone/3HK/中移動手機上台優惠分享
☆各大電訊商手機轉台價錢比較
☆專業銷售員為你介紹4.5G, 5G, 家庭plan至抵優惠報價
☆專業銷售員上門為你安排手機上台手續